Жұмабаев, Ә. Кездесулер күнделігінен: естеліктер, мақалалар, очерктер / Ә.Жұмабаев. – Алматы: Жібек жолы, 2014. – 584 б.+ 8 б. сурет.