Мұқанов, Сәбит. Мөлдір махаббат: роман / С.Мұқанов. – Алматы: Атамұрв, 2006. – 520 б.