Кучински М.Х., Дала мен адам. Steppe und mensch. Степь и человек / Жауап ред. Д.Қамзабекұлы; аудар. А.Біжкенова, Ж.Жақыпов / М.Х.Кучински. – Нұр-Сұлтан: Алашорда, 2021. – 320 б. – (қазақ, неміс, орыс тілд.)