Абдрахманов С., Елдік ерлігі. Бес томдық. 2 т. Тәуелсіздік толғаныстары: мақалалар, сұхбаттар, репортаждар / С.Абдрахманов. – Нұр-Сұлтан: Фолиант, 2021. – 616 б.