Абдрахманов С., Елдік ерлігі. Бес томдық. 4 т. Тәуелсіздік толғаныстары: мақалар, сұхбаттар, репортаждар / С.Абдрахманов. – Нұр-Сұлтан: Фолиант, 2021. – 616 б.