Домбай Н., Ұлт жаны / Н.Домбай. – Нұр-Сұлтан, 2021. – 228 б.