Тохан Б., Қазақ тіліндегі көне және сирек қолданыстағы сөздер сөздігі / Б.Тохан. – Алматы: Дәуір, 2021. – 464 бет.