Жұртбай Т.Қ., Соқтықпалы, соқпақсыз заманда өсті…: Абай жәнеоның әлеуметтік ортасы / Т.Қ.Жұртбай. – Нұр-Сұлтан: Алашорда, 2021. – 496 б.