Кәрімхан З., Тоқтарбай Е., Абай және Алаш: Абайтанудың кейбір мәселелері / З.Кәрімхан, Е.Тоқтарбай. – Нұр-Сұлтан: Алашорда, 2021. – 336 б.