Негимов Серик, Абайдың көркемдік және ғылыми дүниетанымы / С.Негимов. – Нұр-Сұлтан: Алашорда, 2021. – 288 б.