Доспанбетов Ұ., Жәлменде би: роман / Ұ.Доспанбетов. – Алматы: Дәуір, 2021. – 480 б.