Жағыпарұлы Жалқыбай, Қалам киесі: публицистикалық-танымдық проза / Ж.Жағыпарұлы. – Нұр-Сұлтан: Big Dream, 2021. – 228 б.