Иманғазина Б., Тауқымет: роман / Б.Иманғазина. – Алматы: Бибі-Ана, 2021. – 792 б.