Кеңесбекова С., Таңсәрі / С.Кеңесбекова. – Алматы: Дәуір, 2021. – 176 б.