Қойшыбаев Б., Өмір – күрес: тарихи миниатюралар / Б.Қойшыбаев. – Алматы: Дәуір, 2021. – 504 б.