Мұқаш Қ., Сенің терезең…: хикаят, әңгіме, эссе / Қ.Мұқаш. – Дәуір, 2021. – 384 б.