Мырзахмет Алмаз, Жетіирек: әңгімелер / А.Мырзахмет. – Алматы: Дәуір, 2021. – 144 б.