Оразалы Сұлтан, Шығармалары. Жеті томдық. 1 т. Хикаялар, эсселер / С.Оразұлы. – Нұр-Сұлтан: Фолиант, 2021. – 400 б.