Оразалы Сұлтан, Шығармалары. Жеті томдық. 2 т. Монография,аударма / С.Оразұлы. – Нұр-Сұлтан: Фолиант, 2021. – 400 б.