Тілеген Асылан, Хадия: өлеңдер / А.Тілеген. – Алматы: Дәуір, 2021. – 88 б.