Оқан С., Исламдағы келісім – қоғам тұтастығы / С.Оқан. – Алматы: Раритет, 2021. – 224 б.