Ыбырай Сұлтан, Жарым адамнан толық адамға / С.Ыбырай. – Нұр-Сұлтан: Алашорда, 2021. – 208 б. – (Абай академиясы)