Дәлейұлы Ұларбек, Хат бармайтын қыстақ: әңгімелер, хикаялар, эсселер / Ұ.Дәлейұлы. – Нұр-Сұлтан: Фолиант, 2021. – 168 б.