Елеукенов Ш., Көп томдық шығармалар жинағы. 9 т. / Ш.Елеукенов. – Алматы: Қазығұрт, 2022. – 488 б.