Ешенұлы Талғат, Ұлы қаладағы блюз: өлеңдер / Т.Ешенұлы. – Нұр-Сұлтан: Фолиант, 2021. – 104 б.