Райымбекұлы Маралтай, Аруана: поэма / М.Райымбекұлы. – Алматы: Сардар, 2022. – 352 б.