Сейітман Серік, Қамшының сабы: өлеңдер, шумақталмаған ойлар / С.Сейітман. – Нұр-Сұлтан: Фолиант, 2021. – 136 б.