Қайыркен Т.З., Қытай тарихнамасындағы қазақ тарихы: тарихнамалық талдау / Т.З.Қайыркен. – Алматы: Дәуір, 2022. – 784 б.