Кәріпжан Аманғазы, Қаламгер қағанаты: әдеби сын мақалалар, қаламгерлер жайлы ой-толғамдар / А.Кәріпжан. – Алматы: Дәуір, 2022. – 400 б.