Аманжол Қорғанбек, Айсберг астындағы ағыстар: әдебиет әңгімесі / Қ.Аманжол. – Алматы: Дәушр, 2022. – 448 б.