Бейсенбиева Күләш, Өмір – өзен, уақыт – керуен / К.Бейсенбиева. – Алматы: Болашак, 2022. – 464 б.