Мұқамәдиқызы Егеухан, Талбесік: өлеңдер, толғаулар, поэмалар / Е.Мұқамәдиқызы. – Алматы: Дәуір, 2022. – 336 б.