Ахметжанқызы Ләйлім, Дәстұр даналығы: ғылыми-танымдық әдебиет / Л.Ахметжанқызы. – Алматы: Дәуір, 2022. – 208 с.