Қият Арман, Ұлы дала билеушілері: қазақ сұлтандарының тарихы мен тағдыры / А.Қият. – Алматы: Дәуір, 2022. – 336 б.