Байтұрсынов Ахмет, 12 томдық шығармалар жинағы казақ және орыс тілдерінде. 7 т. Ер Сайын / А.Байтұрсынов. – Астана: Алашорда, 2022. – 384 б.