Қалиев Серік, Арман қанатындағы жазулар: әдеби мақалалар, сұхбаттар, естеліктер / С.Қалиев. – Алматы: Дәуір, 2022. – 224 б.