Ыбырайым Бекен, ХХ ғасырдағы қазақ поэзиясы / Б.Ыбырайым. – Алматы: Дәуір, 2022. – 384 б.