Әлімақын Дүйсенәлі, Табалдырық: мақалалар мен сұхбаттар / Д.Әлімақын. – Алматы: Дәуір, 2022. – 256 б.