Байтұрсынов Ахмет, 12 томдық шығармалар жинағы казақ және орыс тілдерінде. 3 т. Оқу құралы: Қазақша алифба; Әліб-бій: Жаңа құрал / А.Байтұрсынов. – Астана: Алашорда, 2022. – 396 б.