Қалибекұлы Ғалым, Шеген: өлеңдер, поэмалар, толғаулар / Ғ.Қалибекұлы. – Алматы: Дәуір, 2022. – 304 б.