Құнапияқызы Мағиза, Көңіл құсы: өлеңдер, поэмалар, баллада / М.Құнапияқызы. – Алматы: Дәуір, 2022. – 224 б.