Түменбай Қуандық, Хикаяттар мен әңгімелер / Қ.Түменбай. – Алматы: Дәуір, 2022. – 320 б.