Жылқыбаева М., Алтын адамның мұрасы. 2 том: Сақ қорғандардың құпия тілі – 300 мың жылдық өмірнаме / М.Жылқыбаева. – Алматы: Нұрлы Әлем, 2019. – 608 б.