Қонаев Дінмұхамед, Ақиқаттан аттауға болмайды: естелік-эссе; ауд. С.Әбдірайымұлы. – 2 басылым / Д.Қонаев. – Алматы: Ұш Қиян, 2021. – 480 б.