Мұқанов Сәбит, Аққан жұлдыз: роман. 2-кітап / С.Мұқанов. – Нұр-Сұлтан: Фолиант, 2021. – 528 б.