Өзутку Ариф, Отбасыдағы сенім терапиясы / А.Өзутку. – Алматы: Таным, 2022. – 228 б.