Құлиев Жұмабай, Ораз Исаев: естеліктер, зерттеулер / Ж.Құлиев. – Алматы: Дәуір, 2022. – 288 б.