Әбдірәсілқызы Айнұр, Тәңірі сипат тіршілік / А. Әбдірәсілқызы. – Алматы: Болашақ, 2022. – 152 б.