Қабидолдин Рауан, Күркіреме / Р.Қабидолдин. – Алматы: Болашақ, 2022. – 192 б.