Теменов Талғат, Беймәлім таныс бейнелер / Т.Теменов. – Астана: Фолиант, 2022., – 304 б.